Športu zdar a stolnému tenisu zvlášť!

I. Hlásenie výsledkov

a./ Výsledok majstrovského stretnutia nahlasuje vedúci domácich najneskôr do 09,30 hod. nasledujúceho dňa. Výsledok sa nahlasuje formou SMS na mobil: 0907 395 816 alebo e-mailom na: tenis@stonline.sk

V hlásení uveďte výsledok stretnutia, napr. L. Sliače D - KU Rk 9:9. "Môžete" - no nemusíte uviesť aj body jednotlivých hráčov, napr. Bartík 2,5/1, striedal Hlavatý 1/0....atď.

Body jednotlivých hráčov budú v prípade, že ich nahlásite uvedené v novinách. Ak pošlete na meil: tenis@stonline.sk oskenovaný "Zápis zo stretnutia" tak body jednotlivých hráčov uvádzať netreba. 

b./ Za nenahlásenie výsledku v stanovenom termíne je pokuta 5 eur.

 

II. Odosielanie zápisov

a./ Domáce družstvá sú povinné: - najneskôr v prvý pracovný deň od konania stretnutia odoslať zápis e-mailom na adresu: tenis@stonline.sk

                                                      - alebo do 5 pracovných dní od konania stretnutia klasicky - poštou na adresu: Juraj Švento, Hviezdoslavova 991, 034 95 Likavka 

b./ Za neodoslanie jednotlivých zápisov v určenom termíne (jednou z vyššie uvedených foriem) je pokuta 7 eur.

c./ V prípade odosielania zápisov z jednotlivých stretnutí e-mailom sú družstvá povinné zaslať originály zápisov z domácich stretnutí 2x za sezónu klasicky - poštou. Prvýkrát po 11. kole - do 20. 12. 2015, druhýkrát - do 7 dní po odohratí záverečného kola.

d./ Za neodoslanie originálnych zápisov v určenom termíne je pokuta 15 eur (za každú polovicu zvlášť - spolu 30 eur).

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode