Športu zdar a stolnému tenisu zvlášť!

Majstrovstvá okresu Ružomberok 2018 - propozície:

OSTZ Ružomberok vypisuje Majstrovstvá okresu Ružomberok jednotlivcov v stolnom tenise pre rok 2018 - kategória mužov.

 

Usporiadateľ: Z poverenia OSTZ Ružomberok - TJ Máj Černová

Dátum:  6. 1. 2018 (sobota) 
Miesto: Telocvičňa pri ZŠ Černová

Právo štartu: Majstrovstiev okr. Ružomberok sa môžu zúčastniť hráči klubov, resp. TJ (oddielov) pôsobiaci v okrese Ružomberok, ako aj hráči pôsobiaci v kluboch, resp. TJ (oddieloch) mimo okr. Ružomberok avšak s trvalým pobytom v okrese Ružomberok.  Všetci musia mať platný Registračný preukaz. 

 

Prezentácia: 08,30 - 09,00 hod.

Vylosovanie: Uskutoční sa ihneď po skončení prezentácie

Hlavný rozhodca: zabezpečí usporiadateľ

Súťaže: a./ dvojhra mužov

            b./ štvorhra mužov

Systém: bude určený podľa  počtu účastníkov

Loptičky: dodá usporiadateľ

Štartovné: 0 eur

Náklady: Hráči štartujú na vlastné náklady, resp. na náklady klubov. Turnaj nie je poistený.

 

Dotácia od OSTZ: 50 eur (pre stolnotenisový oddiel TJ Máj Černová)

Ceny: prví traja vo dvojhre - získajú poháre (zabezpečí - zaplatí OSTZ)

         prví traja vo štvorhre - získajú medaily (zabezpečí - zaplatí OSTZ)

 

V Ružomberku 12. 11. 2017

 

                          Marián   Bystričan                                   Juraj   Švento

               predseda OSTZ Ružomberok               predseda ŠTK OSTZ Ružomberok 

 

 

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode