Športu zdar a stolnému tenisu zvlášť!

Správy ŠTK

Predohrávky

Stretnutia akéhokoľvek kola je možné po vzájomnej dohode oboch súperov predohrať s tým, že túto skutočnosť musíte oznámiť predsedovi ŠTK najneskôr 24 hodín pred odohratím stretnutia (uveďte dátum a čas predohrávky) na mobil: 0907 395 816 (najlepšie SMS) alebo e - mail: tenis@stonline.sk

Stretnutia sa nesmú dohrávať (napr. v nedeľu)!!! 

 

Povinné predohrávky družstiev jedného klubu

Kluby, ktoré majú v akejkoľvek súťaži dve alebo viac družstiev sú povinné odohrať obidve (všetky) vzájomné stretnutia najneskôr do konania 1. kola a zápisy zo stretnutí odoslať predsedovi ŠTK (viď písmeno B. Technické ustanovenia, bod 2 "ROZPISU").       

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode