Športu zdar a stolnému tenisu zvlášť!

Okresný stolnotenisový zväz Ružomberok

 
Vznikol na ustanovujúcom zasadnutí zástupcov klubov z dolného Liptova, ktoré sa uskutočnilo 5. 6. 1997 v hale ŠKST Ružomberok na Žilinskej ceste. 

Predchádzala tomu konferencia OSTZ L. Mikuláš (30. 4. 1997), ktorá bola poslednou pre celý Liptov, tzn. spoločnou pre obidva okresy - L. Mikuláš a Ružomberok. V druhej časti uvedenej konferencie sa uskutočnilo oddelené zasadnutie zástupcov klubov z L. Mikuláš a oddelené zasadnutie zástupcov klubov z okr. Ružomberok. 

Predstavitelia klubov z okr. Ružomberok odsúhlasili (všetci hlasovali za) návrh spoločnej 5. ligy (najvyššej súťaže celého Liptova) pre obidva okresy Liptova s tým, že nižšie súťaže (6. ligy) by si riadili príslušné zväzy samostatne.  Funkcionári z okr. L. Mikuláš však odhlasovali (rozdielom jediného hlasu) len samostatné súťaže pre obidva okresy Liptova a tým v podstate podnietili vznik OSTZ Ružomberok.       

Na území "dolného Liptova" tak vznikla nová stolnotenisová organizácia  - združujúca hráčov, funkcionárov a rozhodcov z okresu Ružomberok. Na Liptove dovtedy existoval len jeden zväz a to OSTZ L. Mikuláš.

V súťažnom ročníku 1997/1998 sa preto organizovali len samostatné súťaže okresov Ružomberok a L. Mikuláš. Vznikom dvoch 5. líg (a paralelne i nižších súťaží) sa kvalita súťaží nezvýšila, skôr naopak. Oddelené 5. ligy sa však hrali len jednu sezónu. 

Skvelým krokom bol návrat k spoločnej 5. lige, ktorá je od súťažného ročníka 1998/1999 opäť najvyššou súťažou celého Liptova. Nižšie súťaže, počnúc 6. a končiac 9. ligou  si riadia OSTZ Ružomberok a OSTZ L. Mikuláš odvtedy samostatne. Spoločnou súťažou pre obidva okresy je len spomínaná 5. liga.

OSTZ Ružomberok organizoval v prvých rokoch svojej existencie len jednu, resp. dve súťaže. Snaha predstaviteľov okresného zväzu o rozšírenie stolného tenisu do všetkých kútov dolného Liptova je veľmi úspešná. Záujem o tento nádherný šport narastal, vznikali  nové kluby i družstvá a zvyšoval sa tiež počet súťaží. 

Od ročníka 2004/2005 máme dve súťaže, k tradičnej 6. lige pribudla 7. liga.

Od sezóny 2009/2010 organizujeme už tri súťaže - novou bola 8. liga, v ktorej hralo v premiérovom ročníku 9 mužstiev (súťaž vyhral Biely Potok B). 

Ďalšou súťažou je 9. liga, ktorá existuje od sezóny 2011/2012

Odvtedy organizujeme až štyri súťaže, 6. ligou počnúc a 9. ligou končiac. Najvyššou súťažou nášho okresu je 6. liga, v ktorej hráva 12 účastníkov. Stabilizovali sme aj 7. ligu, kde súťaží rovnaký počet družstiev. V 8. lige štartovalo v sezónach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 desať tímov a v úvodnom ročníku 9. ligy (2011/2012) hralo 8 celkov. V 12-člennej 5. lige mávame zväčša polovičné zastúpenie. V riadení 5. ligy sa striedame s činovníkmi z OSTZ L. Mikuláš. V súťažiach organizovaných KSTZ Žilina (3. a 4. liga) hrávali, resp. v poslednom období hrávajú tieto tímy z dolného Liptova: ŠKST Ružomberok C,D, SCP Ružomberok (dnešné Baničné), Liptovské Sliače, Černová, Valaská Dubová, Biely Potok, Likavka, Švošov. Tradičnými účastníkmi extraligových súťaží sú muži a ženy ŠKST Ružomberok.   

Počtom družstiev a súťaží patrí OSTZ Ružomberok medzi absolútnu špičku na Slovensku. 

Náš zväz organizoval v súťažnom ročníku 2012/2013 opäť štyri súťaže, od 6. po 9. ligu. Absolútnymi súťažnými nováčikmi v uvedenej sezóne boli: Ivachnová B a Hubová B, ktoré súťažili v 9. lige.  Do 9. ligy 2013/2014, kde súťažilo 10 mužstiev sa prihlásili štyria nováčikovia: Hubová C, Hrboltová C, SCP Ružomberok H a Biely Potok D. Dve družstvá z predošlej sezóny v súťažnom ročníku 2013/2014 neštartovali. OŠK Lisková zrušila béčko v 6. lige (súťaž získal prevedením miesta  OŠK Turík) a Katolícka univerzita Ružomberok béčko v 9. lige. KU Ružomberok (hrávala súťažne v ročníkoch 2010/11 až 2013/14) neprihlásila do sezóny 2014/2015 už ani "A" družstvo. Ďalšie družstvá pred uvedeným ročníkom zrušili: SCP Ružomberok (po jednom v 8. a 9. lige), Liptovské Sliače D (8. liga) a Ivachnová B (9. liga). Do 9. ligy sezóny 2014/15  sa prihlásili 2 nováčikovia: Ľubochňa C a Turík C. Po súťažnom ročníku 2014/15 boli zrušené: Turík C a Biely Potok D.  Nováčikmi 9. ligy sezóny 2015/2016 sa stali: STK Lúčky, Ľubochňa D a Liptovské Revúce.  

Do súťažného ročníka 2016/17 sa neprihlásili: Liptovská Teplá, Ludrová B (obidvaja 8. liga) a Komjatná B (9. liga). Do 9. ligy sa po ročnej prestávke prihlásil opäť Turík C.   

V žiadnej súťaži sezóny 2017/2018 neúčinkovala Černová C, ktorá v predošlom ročníku vyhrala 7. ligu. Nováčikmi 7-člennej 9. ligy boli až štyri družstvá: Valaská Dubová B, Valaská Dubová C, Likavka C a ŠKST Ružomberok H. Od uvedeného ročníka pôsobí doterajší ŠKST SCP Ružomberok pod novým názvom - ŠKST "Baničné" Ružomberok.  

Do 9. ligy 2018/2019 sa prihlásilo 8 družstiev. Medzi nimi sú až štyria úplní nováčikovia: Švošov B, Lúčky B, ŠKST Ružomberok I a Likavka D. K nováčikom možno prirátať aj Komjatnú B, tá sa vrátila do súťažného diania po dvojročnej odmlke. Najnižšiu súťaž dopĺňajú Turík C, Ľubochňa D a Liptovské Revúce (vypadli z 8. ligy). Klub z Valaskej Dubovej C-družstvo tentoraz nepostavil, pričom "béčko" postúpilo do 8. ligy. Do žiadnej súťaže sa neprihlásil ani Biely Potok C, ktorý previedol právo štartu v 8. lige na Baničné E.    

Do súťažného ročníka 2019/2020 sa neprihlásili tri družstvá z predošlej sezóny. Prvým sú Liptovské Sliače C, ktoré vyhrali 7. ligu a ďalšími sú Turík C a Komjatná B, oba tímy boli účastníkmi 9. ligy. Po ročnej súťažnej pauze obnovili na Bielom Potoku C-družstvo, ktoré štartuje  v 6-člennej 9. lige.                        

 

Juraj Švento

   

 

           

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode