Športu zdar a stolnému tenisu zvlášť!

"Rebríček Liptova" pre zostavenie súpisiek na sezónu 2016/2017 s  "Prílohami č. 1 (klasifikované poradie) a č. 2 (rebríček žien)"

 

REBRÍČEK:

Rebricek Liptova_1.8.2016.docx (75231)

 

 

PRÍLOHA č. 1 (Klasifikované poradie):

 
V Prílohe č. 1 - "Pridelenie klasifikovaného poradia"  sú uvedení hráči, ktorí neodohrali 40 % zápasov. Príloha je neodmysliteľnou súčasťou "Rebríčka Liptova."
 
 
 
PRÍLOHA č. 2 (Rebríček žien):
 
 
Do súpisiek jednotlivých družstiev musíte uviesť aj hráčov s prideleným klasifikovaným poradím - sú v prílohe č. 1, t.j. hráčov, ktorí neodohrali 40 % zápasov.   

- Uvedení hráči (spravidla poradie s desatinnou čiarkou) musia byť na súpiske na mieste, ktoré im na základe prideleného poradia patria, čiže nesmú byť samostatne na konci súpisky.

- Hráčky (ženy) napíšte na konci súpisiek - viď "Súťažný poriadok." Ich rebríček je v prílohe č. 2.

 
 
 
 
 
Kluby, ktoré hrali vyššie (krajské) súťaže si nájdu svojich hráčov v "Rebríčku KSTZ Žilina" - t.j. v prílohe č. 3. 

PRÍLOHA č. 3 (Rebríček KSTZ Žilina):

Rebríček_KSTZ_ZA_muži_1.7.2016 upr 30.7.2016 (1).xls (56320)

 

 

 

rebricek LM-Rbk_2012.pdf (151 kB)rebricek LM-Rbk_2012.pdf (151 kB)rebricek LM-Rbk_2012.pdf (151 kB)

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode