Športu zdar a stolnému tenisu zvlášť!

Oznamy - novinky

 

SúťažnÝ Ročník 2016/2017

 

 
Peter Bartoš už nie je medzi nami
Niekoľko dní pred Veľkou nocou sme sa dozvedeli smutnú správu o nečakanom úmrtí Petra Bartoša (52 r.) z Bieleho Potoka. Peter bol spoločne s Antonom Kenderom a ďalšími nadšencami pri tom, keď na Bielom Potoku obnovili činnosť stolnotenisového klubu (2001) a hneď v premiérovom ročníku 2001/2002 skončili v 6. lige na 3. mieste. Česť jeho pamiatke! 
 
12. 4. 2017
 
 
Baráže - kvalifikácie medzi súťažami
V prílohe je Rozpis k barážam o postup do 4. a 5. ligy. Tie sa uskutočnia 13. a 20. mája. V hre o postup do 4. ligy je Biely Potok, ktorý skončil na 2. mieste 5. ligy. A v hre o postup do 5. ligy je ŠKST Ružomberok E, ktorý skončil na 2. priečke 6. ligy.
 
Príloha:
 

Baráže  medzi 6. a 7. ligou, 7. a 8. ligou, 8. a 9. ligou sa z dôvodu nadväznosti na vyššie spomenuté baráže uskutočnia až po skončení baráží o postup do 4. a 5. ligy, tzn. odohrajú sa 27. 5. (prvé zápasy) a 3. 6. 2017 (odvety). Prvé zápasy sa odohrajú u tímov z vyšších súťaží (družstvá, ktoré skončili v 6. 7. a 8. lige nad zostupujúcim (i), odvety u vyzývateľov z nižších súťaží (2. mužstvá 7. 8. a 9. ligy) - teda na stoloch SCP Ružomberok B (7. liga), Liptovské Sliače C (8. liga) a SCP Ružomberok E (9. liga).  Všetky barážové stretnutia sa odohrajú na plný počet 18 zápasov! 

OSTZ Ružomberok vyzýva týmto družstvá, ktoré skončili v 6. 7. 8. a 9. lige na 1. priečkach aby sa do 30. apríla 2017 vyjadrili, či využijú právo postupu do vyššej súťaže. Rovnako (a tiež do 30. 4.) vyzývame aj 2. mužstvá uvedených súťaží, či využijú právo učasti v barážach o postup do vyšších súťaží. Ak niektoré z mužstiev toto právo nevyužije, automaticky sa toto právo posunie na nižšie umiestnené družstvo, ktoré následne tiež vyzveme k vyjadreniu ohľadom uvedeného.

 
 
27. 3. 2017
 
 
 
Celoslovenský turnaj veteránov v Ružomberku
Na prelome apríla a mája sa v hale ŠKST Ružomberok uskutoční ďalší z celoslovenských turnajov veteránov. Záujemcovia nájdu propozície v prílohe.
 
Príloha: 
 
 
19. 3. 2017
 
 
 
Seminár trénerov
Dávame vám do pozornosti možnosť účasti na seminári trénerov, ktorý sa uskutoční v piatok 31. 3. vo Vrútkach. Podrobnosti sú v prílohe.
 
Príloha:
 
15. 3. 2017
 
 
 
 
Zmeny v Súbore predpisov - nový prestupový termín, tvorba súpisiek, nástup družstiev, atď.
VV SSTZ schválil na nedávnom zasadnutí niektoré zmeny v Súbore predpisov. Oboznámte sa nielen so zmenou prestupového termínu ale aj s ďalšími novinkami.
 
V zmenenom "Prestupovom poriadku" sa o.i. hovorí, že:

hráč môže hlásiť prestup v súťažnom ročníku v čase od 1. 4. do 10. 6. daného roku a od 1. 1. do 15. 1. nasledujúceho roku. Atď...

 
Úplné zmenie zmien v Súbore predpisov si prečítajte v prílohe. 
 
Príloha:
    
19. 2. 2017 
 
 
Majstrovstvá okresu - 2017

Majstrovstvá okresu Ružomberok v kategórii mužov pre rok 2017 sa uskutočnia v nedeľu 8. januára v telocvični ZŠ Černová. Prezentácia: 08,30 - 09,00 hod. 

Propozície  i výsledky sú v samostatnej časti - nájdete ich v menu tejto stránky.

 

1. 12. 2016

Turnaj veteránov Liptova
Tradičné podujatie sa uskutoční v sobotu 17. 12. v Ľubeli. Prezentácia: 08,00 - 08,30 hod. Prehľad výsledkov je v samostatnej časti - nájdete ich v menu stránky.
 
30. 11. 2016
 
Nová sezóna začína
Na stránke www.pinec.info je od 19. 9. uverejnené vyžrebovanie všetkých súťaží organizovaných OSTZ Ružomberok od 6. po 9. ligu.
 
A. Žiacka súťaž
začína 15. 10. prvým turnajom, ktorý usporiadajú v Komjatnej. Celkovo sa odohrá 5 turnajov. Vyžrebovanie je už na www.pinec.info.  
 
B. Súťaže mužov
začínajú oficiálne 1. 10. 2016, okrem predohrávok, ktoré sa odohrajú skôr. 
V 7. lige sú SCP B - SCP C resp. ŠKST Ružomberok F - ŠKST Ružomberok G povinné do konania 1. kola odohrať obidva vzájomné zápasy.
 
Najnižšia súťaž - 9. liga sa ako jediná odohrá štvorkolovo tzn. 4 x každý s každým. Tri vyššie súťaže 2 x (doma/vonku) každý s každým. Po skončení dlhodobých častí súťaží vyzve OSTZ víťazov 6. 7. 8. a 9. ligy k vyjadreniu (do 30. 4. 2017), či využijú právo postupu do 5. 6. 7. a 8. ligy a tak isto oslovíme aj 2. mužstvá všetkých súťaží ohľadom toho, či využijú právo účasti v baráži.
V prípade, že víťaz ktorejkoľvek súťaže nebude chcieť postúpiť vyzveme (ohľadom postupu) 2. družstvo tabuľky danej súťaže a ohľadom účasti v baráži 3. družstvo danej súťaže. Ak odmietne postúpiť aj 2. družstvo danej súťaže oslovíme 3. družstvo danej súťaže. 
 
C. Baráže medzi súťažami
Vo všetkých barážach organizovaných OSTZ Ružomberok (hrajú sa 2 stretnutia / doma - vonku) sa stretnú posledné pôvodne nezostupujúce družstvá vyšších súťaží s družstvami, ktoré skončia v nižších súťažiach za postupujúcimi. Rovnakým systémom sa hrali baráže aj v predošlých troch ročníkoch.
Baráž medzi 5. a 6. ligami sa hrá inak. Najskôr sa stretnú 2. mužstvá oboch 6. líg (Ružomberok a L. Mikuláš) a lepší z nich odohrá vzápätí rozhodujúce stretnutie o postup do 5. ligy s družstvom, ktoré skončí v 5. lige nad zostupujúcim (i). Celá baráž o 5. ligu sa hrá práve o tohto mužstva 5. ligy.  
Všetky podrobnosti k novému súťažnému ročníku 2016/2017 nájdete v "Rozpise" - nájdete v menu stránky.
 
D. Predohrávky i výsledky stretnutí hláste:

SMS - kou na mobil: 0907 395 816 alebo na meil: tenis@stonline.sk

(najneskôr do 24 hodín pred konaním predohrávky)

 

E. Zápisy odosielajte "len na meil" (nie na mobil):

tenis@stonline.sk    

 
F. Aktuálne "Adresáre" 

pre súťažný ročník 2016/2017 nájdete v samostatnej časti stránky, na ktorej sa nachádzate.  

 
21. 9. 2016
 
  
 
Prihlášky do 6. až 9. ligy
Prihlášky do súťaží riadených OSTZ Ružomberok nájdete v menu stránky, na ktorej sa nachádzate - v samostatnej časti. Prihlášky si po vytlačení vyplňte, podpíšte a potvrďte a prineste na aktív pred novým súťažným ročníkom 2016/2017 aj so štartovným a súpiskami. Podrobnosti nájdete v prihláškach.
Aktív pred novým súťažným ročník sa uskutoční v pondelok 19. 9. v hale ŠKST Ružomberok:
- pre 6. a 7. ligu o 15,00 hod.     
- pre 8. a 9. ligu o 15,30 hod.
 
Pozn.: nový súťažný ročník začne 1. 10. 2016. 
 
28. 8. 2016
 
Rodné čísla potrebné k registrácii hráčov

Na základe Zákona o športe 440/2015 musí Slovenský stolnotenisový zväz naplniť Register fyzických osôb v športe, pričom jeden z údajov je aj rodné číslo. Preto žiadame všetkých, ktorí budú vybavovať registračky pre svojich hráčov (na SSTZ v Bratislave), aby do potrebných tlačív uvádzali aj rodné čísla hráčov.

Podrobnosti k zmenám Registračného poriadku sú v texte uvedenom nižšie - pozrite si časť "Zmeny v Registračnom a Prestupovom poriadku" z 29. 6. 2016.

19. 8. 2016

 

Nové - plastové loptičky

Klubom z okr. Ružomberok, ktoré majú družstvá v 6. až 9. lige oznamujeme, že od nastávajúcej sezóny 2016/2017 sa všetky uvedené súťaže budú hrať len s novými - "plastovými loptičkami." 

Tzn. že staré - celuloidové loptičky sa už používať nebudú. S plastovými loptičkami sa budú hrať aj krajské súťaže.
 

1. 7. 2016

 
 
Zmeny v "Registračnom" a "Prestupovom poriadku"
Na celoslovenskej konferencii SSTZ konanej 25. 6. 2016 v Bratislave boli delegátmi schválené aj zmeny v "Registračnom" a "Prestupovom poriadku," ktoré sú už v platnosti.
 
Najdôležitejšie zmeny v Registračnom poriadku:
- Registrácia + členské za dospelého hráča na 5 rokov je: 30 + 5 = 35 eur (Celková suma za registráciu).
- Registrácia + členské hráčov do 18 rokov a nad 65 rokov na 5 rokov je 5 eur. (Celková suma za registráciu).

Na tlačivách potrebných k zaregistrovaniu hráča (vlastný "Registračný preukaz" a tlačivo "Obnova - prihláška na registráciu" treba namiesto dátumu narodenia uvádzať RODNÉ ČÍSLO!

 
 
Podrobnosti k zmenám v Registračnom a Prestupovom poriadku nájdete v prílohe.
 
Príloha:
 
29. 6. 2016
 
 
 
MUDr. Miloslav Hulej už nie je medzi nami
VV OSTZ vám so zármutkom oznamuje, že v stredu 15. júna zomrel MUDr. Miloslav Hulej (80), ktorý bol dlhoročným primárom očného oddelenia ÚVN v Ružomberku, spoluzakladateľom, dlhoročným šéfom a neskôr čestným predsedom ŠKST SCP Ružomberok. A v neposlednom rade aj veľmi dobrým hráčom. Známym bol tiež z pôsobenia vo folklórnych súboroch Liptov a Radosť spod Salatína.
 
Česť jeho pamiatke!
 
16. 6. 2016   
 
 
Právo štartu v jednotlivých súťažiach
 
6. liga                      7. liga                 8. liga                  9. liga
Lisková  (z)            ŠKST Rbk G (z)    L. Teplá (z)        L. Osada B (z)
B. Potok B (*)         SCP  B  (z)          SCP  D               Hubová C
Černová B              Ľubochňa B        Hrboltová C       Lúčky
ŠKST Rbk F             Hrboltová B        Ivachnová          Ľubochňa C
Hrboltová              Černová C          Ludrová B          SCP E
Martinček              L. Osada             Hubová B          Komjatná B
Ludrová                 Martinček B        Bešeňová C        L. Revúce
Bešeňová B            Turík                  Likavka B           Ľubochňa D
Hubová                  SCP C                Turík B               Turík C (+)
Švošov                   ŠKST Rbk H         L. Sliače C (n)
L. Sliače B (n)        B. Potok C
Likavka (n)             Komjatná (n)          
 
Vysvetlivky:
(z) = zostupujúci z vyšších súťaží
(n) = nováčikovia, ktorí postúpili z nižších súťaží
(*) = B. Potok B ako víťaz 6. ligy 2015/2016 ŠTK OSTZ Ružomberok k 30. 4. 
       oznámil, že právo postupu do 5. ligy nevyužije a zostane v 6. lige.
       Právo postupu do 5. ligy tak automaticky prešlo na L. Sliače, ktoré skončili
       na 2. mieste 6. ligy. A tie právo postupu využijú. 
(+) = nováčik v 9. lige. Turík C potvrdil, že po ročnej prestávke sa do 9. ligy 
       prihlási.       
 
 
8. 6. 2016
 

 

SÚŤaŽNÝ ROČNÍK 2015/2016

Výsledky baráží
Barážami medzi súťažami organizovanými OSTZ Ružomberok sa sezóna 2015/2016 skončila. V jednej baráži bolo úspešnejšie mužstvo z nižšej súťaže - Likavka A, v dvoch mužstvá z vyššej súťaže - Biely Potok C a Turík B. 
 
Baráž medzi 6. a 7. ligou
25. 5. 2016; 18,00 hod: SCP B - Likavka A 12:6 (sety 45:31)
1. 6. 2016;   18,00 hod: Likavka A - SCP B 12:6 (sety 43:27)
                                       (celkové sety 74:72)
- Likavka A postúpila do 6. ligy
- SCP B vypadlo do 7. ligy
 
 
Baráž medzi 7. a 8. ligou
28. 5. 2016; 16,45 hod: Biely Potok C - SCP D 12:6
30. 5. 2016; 18,00 hod: SCP D - Biely Potok C 11:7
- Biely Potok C sa zachránil v 7. lige
- SCP D zostáva v 8. lige (nepostúpilo do 7. ligy)
 
 
Baráž medzi 8. a 9. ligou
28. 5. 2016; 17,00 hod: Turík B - Hubová C 16:2
1. 6. 2016;   18,00 hod: Hubová C - Turík B 8:10
- Turík B sa zachránil v 8. lige

- Hubová C zostáva v 9. lige (nepostúpila do 8. ligy)

 

7. 6. 2016 

 
 
Miro Kasanický navždy odišiel
1. mája 2016 zomrel vo veku 84 rokov Miroslav Kasanický, dlhoročný hráč Likavky a ŠKST Ružomberok. Miro bol dôležitou súčasťou  tímu z Likavky, ktorý skončil v sezóne 1988/89 na 2. mieste v najvyššej súťaži Liptova - I. triede (súčasná 5. liga), čo je historicky najlepším umiestnením družstva z tejto obce. Nezabudnuteľné sú i jeho úspechy na Turnajoch veteránov Liptova i celoslovenských podujatiach veteránov. Zúčastnil sa aj na niekoľkých ME a MS tejto vekovej kategórie.
 
Česť jeho pamiatke!         
 
Baráže medzi súťažami - definitívne dvojice
 
Družstvá, ktoré skončili v 7. 8. a 9. lige na 2. priečkach (Likavka, SCP D, Hubová C) potvrdili v stanovenom termíne (do 30. 4.) svoju účasť v barážach. Baráže v kraji rozhodli, že baráže medzi súťažami okresu Ružomberok budú hrať predposledné družstvá 6. 7. a 8. ligy (SCP B, B. Potok C a Turík B)proti tímom, ktoré skončili v 7. 8. a 9. ligy za postupujúcimi - (Likavka, SCP D, Hubová C). 
V sobotu 21. 5. sa v Iľanove odohrá baráž o 5. ligu, ktorú mala pôvodne hrať aj Černová B.  Vo štvrtok 19. 5. sa však Černová B oficiálne vzdala práva účasti v baráži o 5. ligu a z toho vyplýva, že do 5. ligy postúpi cez baráž tím z okr. L. Mikuláš, tzn. Iľanovo B alebo Demänová.  
      
Definitívne dvojice baráží medzi súťažami okresu Ružomberok
 
Baráž medzi 6. a 7. ligou

- SCP B - Likavka (27. 5. 18,00 hod.)

- Likavka - SCP B (4. 6. 18,00 hod.)  

 

Baráž medzi 7. a 8. ligou

- B. Potok C - SCP D (28. 5. 16,45 hod.) 

- SCP D - B. Potok C (3. 6. 18,00 hod.)

 

Baráž medzi 8. a 9. ligou

- Turík B - Hubová C (28. 5. 14,30 hod.)

- Hubová C - Turík B (4. 6. 17,00 hod.)

 

Jednotlivé baráže sa hrajú ako vždy systémom doma - vonku, každé stretnutie na 18 zápasov. V prípade rovnakých výsledkov, napr. 10:8, 8:10, 12:6, 6:12, atď. rozhodujú o víťazovi baráže  lepšie sety, resp. loptičky z obidvoch stretnutí.

 

Pre informáciu uvádzame termíny baráží medzi republikovými, resp. krajskými súťažami a medzi 5. a 6. ligami:

23. 4. = baráž o udržanie v 1. lige

1. 5. = baráž medzi 2. a 3. ligami

8. 5. = baráž medzi 3. a 4. ligami

15. 5. = baráž medzi 4. a 5. ligami

21. 5. = baráž medzi 5. a 6. ligami

 

20. 5. 2016

    

 
Celoslovenský turnaj veteránov v Ružomberku
V dňoch 30. 4. a 1. 5. sa v hale ŠKST Ružomberok uskutoční Celoslovenský turnaj veteránov. Propozície sú v prílohe. 
 
PRÍLOHA:
 
10. 4. 2016
 
 
Baráže - kvalifikácie medzi súťažami

 

V prílohe je Rozpis k baráži o postup do 4. a 5. ligy.
 
Družstiev, ktoré skončili v 6. lige na 1. až 3. mieste sa týka časť, kde sa hovorí o baráži o postup do 5. ligy. Treba, aby si predstavitelia B. Potoka B, Liptovských Sliačov A a Černovej B, text prečítali a do konca apríla 2016 sa vyjadrili, či právo postupu do 5. ligy využijú, resp. či sa zúčastnia baráže o postup do 5. ligy.
Baráž o postup do 5. ligy sa odohrá u tímu, ktorý skončil v 5. lige nad zostupujúcimi.
 

Podrobnosti sú v spomínanej prílohe, kde sú uvedené aj mužstvá, ktoré majú právo postupu do 5. ligy, resp.právo účasti v baráži o postup do 5. ligy.

 
Rovnaké, resp. podobné pravidlá platia aj pre baráže medzi 6. a 7. ligou, 7. a 8. ligou a 8. a 9. ligou. Uvedené tri baráže sa však hrajú na 2 stretnutia, pričom prvé zápasy sa hrajú na pôde tímov z vyšších súťaží, odvety u vyzývateľov z nižších súťaže.        
 
Všetky baráže o postup do 5. 6. 7. a 8. ligy sa uskutočnia v druhej polovici mája, tzn. po skončení baráži medzi krajskými súťažami.
 
 
 
PRÍLOHA:
Rozpis k baráži 4.a 5.liga_Z1.pdf (200341)
 
21. 3. 2016
 
 
 
Zmena v "Adresári" - Hubová C
Počnúc dnešným dňom sa zmenil organizačný pracovník u družstva Hubová C v 9. lige. Čiže v prípade predohrávok a pod. už kontaktujte Lukáša Kuracinu. Táto zmena je už v Adresári (nájdete v menu stránky) zaznamenaná.
Kontaktné údaje: Lukáš Kuracina, mo: 0944 190 102, e - mail: kuracina.lukas1@gmail.com
 
3. 1. 2016
 
 
Majstrovstvá okresu mužov

Propozície a výsledky nájdete v samostatnej časti - v menu tejto stránky.

 
18. 12. 2015
 
 
Turnaj veteránov Liptova
3O. ročník Turnaja veteránov Liptova sa uskutoční  v sobotu 19. 12. v telocvični ZŠ Černová. Prezentácia: od 08,30 hod. Výsledky nájdete v samostatnej časti - v menu tejto stránky.
 
7. 12. 2015
 
 
Školenie a seminár rozhodcov
Všetkým klubom z okresu Ružomberok oznamujeme, že 6. 1. 2016 sa v hale ŠKST Ružomberok, Žilinská cesta 23, uskutoční školenie a seminár rozhodcov. VV OSTZ Ružomberok doporučuje klubom, ktorí nemajú žiadneho rozhodcu s platnou minimálne C licenciou (najnižšia licencia), aby sa na uvedenom školení zúčastnili.
Kluby, ktoré nebudú mať v akejkoľvek sezóne žiadneho kvalifikovaného rozhodcu zaplatia (okrem štartovného za 6. - 9. ligu, resp. poplatkov za prestupy a hosťovania, atď.) navyše poplatok - pokutu 25 eur, za každú sezónu, v ktorej nebudú mať žiadneho kvalifikovaného rozhodcu.
 
Ide  hlavne o snahu naučiť zástupcov klubov Súbor predpisov a Pravidlá. Veľakrát sa potvrdilo, že hráči síce vedia hrať, ale pravidlá v podstate neovládajú.
 
Podrobnosti o školení nájdete v prílohe. 
 
PRÍLOHA:
 
 
25. 11. 2015
 
 
 
Krstné mená v zápisoch
Sezóna 2015/2016 začala. Čiže prvé výsledky a zápisy si už môžete pozrieť na stránke www.pinec.info.

V tejto súvislosti upozorňujeme všetky družstvá od 6. až po 9. ligu na potrebu uvádzať (písať) v "zápisoch o stretnutí v stolnom tenise" aj krstné mená hráčov! 

V zápise stretnutia 1. kola 8. ligy Bešeňová C - Ludrová B 10:8 sú v tíme hostí uvedení aj hráči Kmeť a Droppa. Na www.pinec.info sa to však bez toho, aby hráč mal v zápise uvedené aj krstné meno zadať nedá. Lebo napr. na súpiske Ludrovej B sú dvaja Droppovci (Patrik a Rado) a dvaja R. Kmeťovci. Keď však do zápisu neuvediete krstné meno, tak sa to na "pinec" zadať nedá.
 
24. 9. 2015   
 
 
Zmeny SP
Na celoslovenskej konferencii SSTZ konanej 7. 6. v Lipt. Mikuláši boli schválené zmeny Súťažného poriadku, z ktorých vyberáme: 
4. 1. 4. 3. 2. Bodové hodnotenie výsledkov stretnutí: 3 b - za víťazstvo, 2 b - za nerozhodný výsledok, 1 b - za prehru, 0 b - za nenastúpenie k viac ako polovici predpísaného počtu zápasov v stretnutí.
4. 3. 3. 2. 7. V prípade, že víťaz súťaže odmietne právo postupu do vyššej súťaže, toto právo postupu preberá ďalšie družstvo v poradí, maximálne však do 3. miesta. V prípade, že všetci toto právo odmietnu, postupuje sa podľa bodu 4. 3. 3. 2. 1. Súťažného poriadku.

 

Úplné znenie aktualizovaného Súťažného  poriadku nájdete na stránke: www.sstz.sk

 
 
 
Právo štartu v jednotlivých súťažiach
6. liga                7. liga                8. liga                 9. liga
Hrboltová (z)      Likavka  (z)         Černová C (z)      Turík B (z)                  
L. Sliače (z)        SCP B (z)            Likavka B (z)        Komjatná B (z)
ŠKST Rbk F          Turík (z)             Ludrová B (z)       Hubová C
B. Potok B           Hrboltová B        L. Osada              L. Osada B 
Černová B           SCP C                 Komjatná            SCP F
Martinček            B. Potok C          SCP E                  Ľubochňa C
Ludrová               L. Sliače C         Bešeňová C          B. Potok D 
L. Sliače B           L. Teplá             Hubová B             Turík C (-)
ŠKST Rbk G          ŠKST Rbk H         Ivachnová             Ľubochňa D (*)
Bešeňová B          SCP D                Hrboltová C (n)     Lúčky (*)
Švošov (n)           Martinček B (n)                              
Hubová (n)          Ľubochňa B (n)
 
Vysvetlivky:
(z) = zostupujúci z vyšších súťaží
(n) = nováčikovia, ktorí postúpili z nižších súťaží
(-) = Turík C má právo účasti v 9. lige. Predseda tohto klubu však OSTZ informoval, že Turík C sa do súť. ročníka 2015/2016 neprihlási, tzn. C - družstvo zruší.
(*) = nováčikovia v 9. lige - ich účasť je zatiaľ neoficiálna. Oficiálnou sa stane až po písomnom potvrdení prihlášok.
 
5. 6. 2015    
 

 

SÚŤaŽNÝ ROČNÍK 2014/2015

Výsledky baráží
Barážami medzi súťažami organizovanými OSTZ Ružomberok sa sezóna 2014/2015 skončila. V dvoch barážach boli úspešnejšie mužstvá z nižších súťaží - Hubová A a Ľubochňa B, v jednej družstvo z vyššej súťaže - Ivachnová A.
 
Baráž medzi 6. a 7. ligou:
16. 5. 2015; 18,00 hod: Likavka A - Hubová A 6:12
23. 5. 2015; 17,00 hod: Hubová A - Likavka A 11:7 

- Hubová A postúpila do 6. ligy

- Likavka A vypadla do 7. ligy

 
 
Baráž medzi 7. a 8. ligou:
15. 5. 2015; 18,00 hod: Černová C - Ľubochňa B 8:10
23. 5. 2015; 18,00 hod: Ľubochňa B - Černová C 9:9

- Ľubochňa B postúpila do 7. ligy

- Černová C vypadla do 8. ligy

 

Baráž medzi 8. a 9. ligou:
16. 5. 2015; 10,00 hod: Hubová C - Ivachnová A 7:11
23. 5. 2015; 10,00 hod: Ivachnová A - Hubová C 15:3
- Ivachnová A sa zachránila v 8. lige

- Hubová C ostala v 9. lige (do 8. ligy nepostúpila) 

 

5. 6. 2015

 
 
Baráže medzi súťažami okresu Ružomberok
Senzačné víťazstvo Sedliackej Dubovej v baráži o 4. ligu (najskôr výhra nad ŠKST Ružomberok E 10:7, následná remíza s domácim Bielym Potokom, na sety však bola lepšia Sedl. Dubová = 37:34) ovplyvnilo počet zostupujúcich od 5. až do 8. ligy. Zo 4. do 5. ligy tak zostúpil Biely Potok. Kvôli tomu zostupujú z 5. do 6. ligy Lipt. Sliače a Hrboltová a preto aj zo 6. 7. i 8. ligy okr. Ružomberok zostupujú do nižších súťaží až 2 družstvá.
Definitívne dvojice v barážach:
 
- baráž medzi 6. a 7. ligou: Likavka A - Hubová A (16. 5. 2015, 18,00 hod.) 
                                         Hubová A - Likavka A (23. 5. 2015, 17,00 hod.)
- baráž medzi 7. a 8. ligou: Černová C - Ľubochňa B (15. 5. 2015, 18,00 hod.)
                                         Ľubochňa B - Černová C (23. 5. 2015, 18,00 hod.)
- baráž medzi 8. a 9. ligou: Hubová C - Ivachnová A (16. 5. 2015, 10,00 hod.)
                                         Ivachnová A - Hubová C (23. 5. 2015, 10,00 hod.)
Pozn.: v baráži medzi 8. a 9. ligou si súperi dohodli výmenu poradia stretnutí (schválené športovo-technickou komisiou OSTZ). Pôvodne sa mal prvý zápas odohrať v Ivachnovej.
 
Stretnutia baráží sa hrajú tak ako vždy - na 18 zápasov.V prípade rovnakých výsledkov, napr. 10:8, 8:10, resp. 9:9, 9:9, rozhodujú lepšie sety, resp.loptičky z obidvoch stretnutí.
 
10. 5. 2015      
 
 
Pozvánka na turnaj v Nitre
Stolnotenisový klub Nitra 08 pozýva hráčov z celého Slovenska, teda aj z okr. Ružomberok na 2. ročník Memoriálu Miroslava Žiaka, ktorý sa uskutoční 17. 5. 2015. Turnaj je otvorený pre všetky okresy Slovenska a Čiech.
Podrobnosti (propozície) nájdete na stránke: www.stknitra08.wz.cz
 
28. 4. 2015
 
Baráže medzi súťažami  okresu Ružomberok
Baráže medzi 6. - 7. ligou, 7. - 8. ligou a 8. - 9. ligou sa odohrajú po skončení poslednej baráže v kraji, tj. medzi 4. a 5. ligami. A posledná baráž v kraji sa uskutoční 9. mája 2015. 
Baráže v našom okrese sa uskutočnia hneď týždeň po uvedenej krajskej baráži, tj. 16. a 23. mája 2015. U každej z týchto baráží platí, že prvý zápas sa hrá u mužstva vyššej súťaže (16. mája), odveta u mužstva nižšej súťaže (23. mája). Hrá sa všetkých 18 zápasov.   
 
V barážach sa stretnú:
- baráž medzi 6. a 7. ligou: Likavka A (alebo SCP B) - Hubová
- baráž medzi 7. a 8. ligou: Černová C (alebo Likavka B) - Ľubochňa B
- baráž medzi 8. a 9. ligou: Ivachnová A (alebo Turík B) - Hubová C
 
Družstvá z nižších súťaží (Hubová, Ľubochňa B, Hubová C) sú už istými účastníkmi baráží. O tom, ktoré z uvedených mužstiev vyšších súťaží budú účastníkmi baráží rozhodnú výsledky baráži v kraji. 
 
3. 4. 2015     
 
Odpredaj stolnotenisového materiálu ŠKST - ponuka
ŠKST Ružomberok ponúka na odpredaj stolnotenisový materiál. Podrobnosti nájdete v prílohe.
 
Príloha:
 
3. 4. 2015
 
 
Celuloidové loptičky - 2015/2016
Klubom, ktoré majú družstvá v 6. až 9. lige, či v súťaži žiactva oznamujeme, že nasledujúci ročník 2015/2016 sa budú uvedené súťaže hrať ešte so starými - celuloidovými loptičkami. Rozhodlo o tom elektronické hlasovanie - s jednoznačne súhlasným výsledkom. Je však potrebné, aby ste si čím skôr tieto loptičky zabezpečili, resp. prevzali v predajni ŠKST Ružomberok na Žilinskej ceste, aby neostali zbytočne uskladnené v predajni. 

Počnúc sezónou 2016/2017 prejdeme na plastové loptičky.

 
22. 3. 2015   
 
Zomrel Ján Húšťa
Priaznivcom stolného tenisu oznamujeme, že 19. februára nečakane skonal Ján Húšťa (68 r.) z Hrboltovej, ktorý bol až do nedávna dlhoročnou oporou klubu z tejto časti Ružomberka. V minulosti hrával aj v drese ŠKST Ružomberok. Ján Húšťa bol známy aj ako futbalový rozhodca.
Česť jeho pamiatke!
 
22. 2. 2015
 
Baráže medzi súťažami
V prípade zostupu dvoch družstiev z okr. Ružomberok z 5. ligy vypadnú zo 6. 7. a 8. ligy do najbližších nižších súťaží po 2 družstvá. Baráže za tohto stavu odohrajú:
 
- 10. mužstvo 6. ligy proti 2. mužstvu 7. ligy, 10. mužstvo 7. ligy proti 2. mužstvu 8. ligy (po play - off) a 8. mužstvo 8. ligy (po play - out) proti 2. mužstvu 9. ligy.
 
 
Ak z 5. ligy vypadne jedno družstvo z okr. Ružomberok zo 6.7. a 8. ligy vtedy vypadnú len poslední (v 8. lige po play - out). Baráže za tohto stavu odohrajú: 
 
- predposledné družstvá 6. 7. a 8. ligy (po play - out) proti družstvám, ktoré skončia na 2. miestach v 7. 8. (po play - off) a 9. lige.
Víťaz každej súťaže (v 8. lige po play - off) má právo priameho postupu do vyššej súťaže. 
 
Všetky 3 baráže medzi súťažami v okr. Ružomberok sa odohrajú (systémom doma - vonku) až po skončení baráží v krajských súťažiach, tzn. v apríli resp. v máji. Termíny určí ŠTK. 
Novinkou je baráž medzi 5. ligami regiónov Liptova a Oravy o 4. ligu, v ktorej sa stretnú 2. mužstvá 5. líg Liptova a Oravy a lepší z nich sa stretne potom s posledným pôvodne nevypadávajúcim družstvom 4. ligy.  
 
 
Pozn.: Ďalšie možnosti a podrobnosti baráží sú uvedené v "Rozpise."
 
11. 2. 2015
  
Majstrovstvá okresu 2015
V sobotu 3. januára 2015 sa v hale ŠKST Ružomberok na Žilinskej ceste uskutočnia Majstrovstvá okresu Ružomberok - mužov (dvojhra, štvorhra) pre rok 2015. Propozície a výsledky sú v samostatnej časti - v menu tejto stránky.
 
8. 12. 2014
 
Rozpis nadstavbovej časti 8. ligy
Družstvá 8. ligy si uvedený Rozpis nadstavby  (play-off a play-out)  nájdu v menu tejto stránky ("Rozpis súťaží" - časť Rozpis nadstavbovej časti 8. ligy 2014/2015). Tak ako je tam uvedené do finále play - off postúpia prví dvaja zo základnej fázy. Tímy z 3. - 6. priečky budú hrať o konečné umiestnenie na týchto miestach a družstvá zo 7. - 10. pozície budú hrať play - out o záchranu. Podrobnosti sú v spomenutom "Rozpise." 
 
2. 11. 2014       
Zmena v Adresári - Komjatná B
Počnúc dnešným dňom sa zmenil organizačný pracovník u družstva Komjatná B v 8. lige. Čiže v prípade predohrávok a pod. už kontaktuje Ľubomíra Babica. Táto zmena je už v Adresári (nájdete v menu stránky) zaznamenaná. 
Kontaktné údaje: Ľubomír Babic, 034 96 Komjatná 468, mo: 0948 519 375, e - mail: bmarket@orava.sk
 
3. 10. 2014
 
 
Majstrovská súťaž žiackych družstiev
Súťaž 2 - členných družstiev žiactva (narodení v roku 2000 a mladší) odohrajú:
- Hrboltová
- ŠKST Ružomberok A
- ŠKST Ružomberok B
- Ľubochňa A
- Ľubochňa B
- SCP Ružomberok
 
1. turnaj: 12. 10. 2014 (nedeľa) - Hrboltová (09,00 hod.)
2. turnaj: 30. 11. 2014 (nedeľa) - ŠKST Ružomberok (10,00 hod.)
3. turnaj: 13. 12. 2014 (sobota) - Ľubochňa (10,00 hod.) 
4. turnaj: 10. 1. 2015   (sobota) - SCP Ružomberok (10,00 hod.)
5. turnaj: 15. 2. 2015   (nedeľa) - ŠKST Ružomberok (10,00 hod.)
6. turnaj: 21. 3. 2015  (sobota)  - Ľubochňa (10,00 hod.)
 
Na každom turnaji hrá každé družstvo s každým. Jednotlivé stretnutia - ako v Davisovom pohári v tenise: 2 dvojhry, štvorhra, 2 dvojhry.
Vyžrebovanie je na: www.pinec.info.   
 
30. 9. 2014
 
Baráže medzi súťažami
Systém baráží medzi našimi súťažami je ten istý ako v predošlej sezóne - podrobnosti sú v "Rozpise." 
Tzn. v barážach (doma - vonku) sa stretnú družstvá, ktoré skončia vo vyšších súťažiach (6. 7. a 8. lige) nad zostupujúcimi. Ich súpermi budú družstvá, ktoré skončia v nižších súťažiach (7. 8. a 9. lige) pod postupujúcimi. 
Dôležité upozornenie: Vo všetkých troch barážach i v nadstavbovej časti 8. ligy (play - off a play - out) môžu nastúpiť iba hráči, ktorí budú na súpiskách družstiev do 15. januára 2015!
 
 
Termín baráží: Uskutočnia sa až po barážach v krajských súťažiach (medzi 2. a 3. ligami, 3. a 4. ligami, 4. a 5. ligami) - pravdepodobne v apríli alebo v máji. Dátumy určí ŠTK.    
 
 
30. 9. 2014    
 
 
Súpisky

Pre zostavenie súpisiek vašich družstiev čerpajte informácie z "Rebríčka" stránky, na ktorej sa nachádzate. 

Nepoužívajte rebríček zo stránky www.pinec.info. 

Do súpisiek vašich družstiev musíte uviesť aj hráčov s prideleným klasifikovaným poradím, t. j. hráčov ktorí neodohrali 40 % zápasov. Uvedení hráči (poradie s desatinnou čiarkou) musia byť na súpiske na mieste, ktoré im na základe prideleného poradia patria, čiže nesmú byť samostatne na konci súpisky.

 
28. 8. 2014  
 
Školenie rozhodcov

Oznamujeme vám, že v dňoch 31. 8. až 1. 9. 2014 sa v Ružomberku uskutoční školenie rozhodcov stolného tenisu. VV OSTZ Ružomberok doporučuje klubom z nášho okresu, ktoré nemajú žiadneho rozhodcu s platnou minimálne C licenciou (najnižšia licencia), aby sa na uvedenom školení zúčastnili. Každý klub z okr. Ružomberok, ktorý bude mať na školení svojho zástupcu a získa minimálne C licenciu podporí OSTZ Ružomberok sumou 10 eur. (Poplatok za školenie je 17 eur). Čiže klub to vyjde v konečnom dôsledku 7 eur.

 
Klub, ktorý nebude mať od súťažného ročníka 2015/2016 žiadneho rozhodcu s platnou minimálne C licenciou zaplatí OSTZ Ružomberok poplatok - pokutu 25 eur (okrem štartovného za 6. - 9. ligu, resp. poplatkov za prestupy a hosťovania) za každú sezónu, v ktorej nebude mať žiadneho rozhodcu.
 
Ide hlavne o snahu naučiť zástupcov klubov Súbor predpisov a Pravidlá. Veľakrát sa potvrdilo, že hráči síce vedia hrať, ale pravidlá v podstate neovládajú.
 
17. 8. 2014
 
 
Právo štartu v jednotlivých súťažiach

6. liga             7. liga            8. liga            9. liga

Černová B       L. Sliače C      Komjatná A    Ľubochňa B

Ľubochňa        SCP D             L. Osada        L. Osada B

B. Potok B       Hrboltová B    SCP E             Ivachnová B

ŠKST Rbk F     Švošov           SCP F             Turík B

L. Sliače B      SCP C             Bešeňová C     Hrboltová C

SCP B             Černová C      Ivachnová       B. Potok D

ŠKST Rbk G    ŠKST Rbk H    L. Sliače D      Hubová C

Turík              Ludrová B      Komjatná B     SCP G

Ludrová          L. Teplá         Martinček B    SCP H

Martinček       Likavka B       Hubová B       Turík C *

Likavka          Hubová                               Ľubochňa C *

Bešeňová B     B. Potok C                                 

 

Poznámka: 

* Nováčikovia v 9. lige (Ich účasť je zatiaľ neoficiálna). Oficiálnou sa stane až po písomnom potvrdení prihlášok.

26. 5. 2014

 

SúŤažný ROČNÍK 2013/2014

Baráže medzi súťažami
Barážami medzi jednotlivými súťažami sa súťažný ročník 2013/2014 skončil. V dvoch barážach boli úspešnejšie družstvá z nižších súťaží - Biely Potok C a Hubová B, v jednej mužstvo z vyššej súťaže - Likavka A.
 

Baráž medzi 6. a 7. ligou:

17. 5. 2014; 18,00 hod: Likavka A - SCP D 9:9               
24. 5. 2014; 17,00 hod: SCP D - Likavka A 8:10
- Likavka A sa zachránila v 6. lige  
- SCP D ostalo v 7. lige (do 6. ligy nepostúpilo)

 

Baráž medzi 7. a 8. ligou:

17. 5. 2014; 17,00 hod: Komjatná A - Biely Potok C 7:11   
24. 5. 2014; 15,00 hod: Biely Potok C - Komjatná A 14:4
- Biely Potok C postúpil do 7. ligy.
- Komjatná A vypadla do 8. ligy.  

 

Baráž medzi 8. a 9. ligou:

17. 5. 2014; 18,00 hod: Ľubochňa B - Hubová B 8:10
23. 5. 2014; 17,00 hod: Hubová B - Ľubochňa B 9:9
- Hubová B postúpila do 8. ligy
- Ľubochňa B vypadla do 9. ligy   
 
 

25. 5. 2014     

Zmena predsedu ŠK KU Ružomberok

Všetkým družstvám 9. ligy oznamujeme, že od dnešného dňa je novou predsedníčkou ŠK KU Ružomberok Bc. Katarína Bošková. 

Kontaktné údaje: mo: 0910 220 695, e - mail: katuskaboskova@gmail.com 
 
23. 1. 2014
Majstrovstvá okresu Ružomberok

V sobotu 4. januára 2014 sa v hale ŠKST Ružomberok na Žilinskej ceste uskutočnia Majstrovstvá okresu Ružomberok - jednotlivcov (dvojhra, štvorhra) pre rok 2014. Propozície sú v samostatnej časti - v menu tejto stránky. Výsledky nájdete tiež tam.

12. 12. 2013     

Turnaj veteránov Liptova 2013
V sobotu 21. decembra sa v hale ŠKST Ružomberok  na Žilinskej ceste uskutoční tradičný Turnaj veteránov Liptova pre rok 2013. Propozície obľúbeného podujatia nájdete v menu tejto stránky - pod hlavičkou "Turnaj veteránov Liptova" (v prílohe).
 
29. 11. 2013    
Zomrel Milan Antol

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že rady stolných tenistov v stredu 20. 11. navždy opustil 52-ročný Milan Antol, ktorý zomrel  po ťažkej chorobe. Milan bol dlhé roky oporou klubu z  Liptovských Sliačov, odkiaľ pochádzal.  

Česť jeho pamiatke!         

Preškolenie rozhodcov licencií A, B, C

Oznamujeme vám, že preškolenie rozhodcov licencíí A, B, C sa uskutoční v sobotu 30. 11. 2013 v Dlhej nad Oravou. Podrobnosti nájdete v menu tejto stránky - časť "Školenie rozhodcov."

29. 10. 2013

Zmena času domácich stretnutí KU Ružomberok

Z dôvodu zmeny obsadenosti telocvične ZŠ Rybárpole - Malé Tatry inou organizáciou mení sa čas domácich stretnutí ŠK Katolícka univerzita Ružomberok zo 17.00 hod. na 16.00 hod. Deň - sobota ostáva. 

Hrací čas KU Ružomberok v 9. lige pre sezónu 2013/2014 je teda: SOBOTA o 16.00 hod.    

Nový čas domácich stretnutí KU Ružomberok je už opravený na www.pinec.info i v "Dodatku č. 1 - výnimky domácich stretnutí." 

21. 9. 2013

  Zmeny hracích časov v 7. lige

V 7. lige došlo (na poslednú chvíľu) kvôli obsadenosti haly SCP Ružomberok v Baničnom k zmene hracích časov u ich družstiev takto:

- SCP C hrá domáce zápasy v sezóne 2013/2014 v piatok o 18.00 hod.
- SCP D hrá domáce zápasy v sezóne 2013/2014 v sobotu o 17.00 hod.

V prípade, ak ste si už vyžrebovanie z www.pinec.info vytlačili, opravte si ho podľa tohto usmernenia - vo vyžrebovaní si zmeňte len dni a časy domácich stretnutí týchto dvoch družstiev!!! Čiže SCP C hrá doma piatky o 18.00 hod. a SCP D v sobotu o 17.00 hod.

Takto je to upravené aj v "Dodatku č. 1 Rozpisu - výnimky domácich stretnutí" i na www.pinec.info

15. 9. 2013

Vyžrebovanie, Rozpis, Adresár

Na stránke www.pinec.info je kompletné vyžrebovanie 6. a 7. ligy (po 22 kôl), a vyžrebovanie základných častí 8. a 9. ligy. V menu stránky, na ktorej sa nachádzate si nájdete aktuálny "Rozpis majstrovských súťaží..." v "Dodatku č. 1 Rozpisu..." sú výnimky hracích časov domácich stretnutí a v "Adresári" sú kontakty na funkcionárov a hracie miestnosti jednotlivých družstiev.

Rovnako ako vlani sa vám už tieto dokumenty nebudú posielať klasicky poštou, musíte si ich stiahnuť, príp. vytlačiť.  

 

Zároveň vás upozorňujeme, že odvetná časť 6. a 7. ligy (na www. pinec.info) je zosúladená so 4. a 5. ligou a že termíny (dátumy) 12. - 22. kola nie sú usporiadané chronologicky (za sebou), ale podľa kôl. Dajte na to pozor!!!

Každopádne prvé stretnutia roka 2014 sa odohrajú 11. januára (14. kolo) a potom sa hrá non - stop až do konca súťaží, ktorý je 22. marca 2014. Na úplný záver sa odohrajú baráže medzi 6. a 7. ligou, 7. a 8. ligou a 8. a 9. ligou (podrobnosti sú v "Rozpise").

14. 9. 2013

 

Aktuálne zloženie súťaží - k 4. 9. 2013

6. liga                     7. liga                 8. liga              9. liga

L. Sliače B            Bešeňová B         Ľubochňa B    Martinček B

ŠKST Rbk F           Ludrová B           L. Sliače D     SCP G

Turík +                 Švošov              Hubová           SCP H *

Ľubochňa             Černová C           SCP E             Ivachnová B

SCP B                   SCP C                 Ivachnová      Turík B

Hrboltová            SCP D                 Bešeňová C     KU Rbk A

Ludrová               Komjatná            Komjatná B     Hubová B

B. Potok B            L. Osada             B. Potok C      Hubová C *

ŠKST Rbk G          L. Teplá              L. Osada B     Hrboltová C *

Likavka               Hrboltová B          SCP F            B. Potok D *

L. Sliače C           Likavka B                                   

Martinček            ŠKST Rbk H                                

Pozn.:

* Nováčikovia v 9. lige

+ Namiesto Liskovej B bude hrať 6. ligu OŠK Turík (prevedenie miesta v 6. lige - zaplatený poplatok 60 eur)  

Nový súťažný ročník 2013/2014 začne 1. kolom 28. 9. 2013, v týždni, keď je Sviatok Všetkých Svätých sa nehrá, 11. kolo sa uskutoční 14. 12. s tým, že na 21. 12. je vyhradený Turnaj veteránov Liptova. Úvodné - 12. kolo roka 2014 sa odohrá 11. januára. Uvedené termíny budú zosúladené aj s 5. ligou - Liptov a 4. ligou - východ. 

Baráže medzi súťažami

Novinkou pre súťažný ročník 2013/2014 sú baráže medzi 6. a 7. ligou, 7. a 8. ligou a 8. a 9. ligou. Tieto sa odohrajú po skončení jednotlivých súťaží takto: posledné nevypadávajúce družstvo zo 6. ligy odohrá baráž proti družstvu umiestnenému na 2. mieste v 7. lige. V prípade zostupu jedného tímu z okr. Ružomberok z 5. ligy to bude baráž medzi 11. mužstvom 6. ligy a 2. tímom 7. ligy. Ak z 5. ligy nezostúpi žiadny tím z okr. Ružomberok baráž bude hrať 11. družstvo 6. ligy proti 3. družstvu 7. ligy. Ak z 5. ligy zostúpia 2 mužstvá z okr. Ružomberok baráž odohrajú 10. tím 6. ligy proti 2. družstvu 7. ligy. Možností môže byť viac, všetko závisí od počtu zostupujúcich z 5. ligy  územne patriacich do nášho okresu, do 6. ligy.

Rovnaký kľúč bude aj pre baráže medzi  7. a 8. ligou a 8. a 9. ligou. 

Všetky 3 baráže sa odohrajú systémom doma - vonku, pričom 1. zápas sa odohrá na stoloch tímu z vyššej súťaže, odveta u družstva z nižšej súťaže. V prípade rovnosti bodov i skóre z oboch stretnutí, rozhodnú o víťazovi baráže lepšie sety, čo loptičky. Lepší z každej z barážových dvojíc si zabezpečia účasť v 6. resp. 7. a 8. lige 2014/2015. Horší z dvojíc budú v ďalšej sezóne 2014/2015 účastníkmi 7. 8. a 9. ligy.   

Pozn.: Ostáva, že víťazi všetkých 4 súťaží majú právo priameho postupu do vyššej súťaže a poslední v 6. 7. a 8. lige zostupujú priamo do nižšej súťaže!   

 

29. 7. 2013        

Súpisky družstiev

V Súťažnom poriadku (úplné znenie nájdete v Základných dokumentoch), ktorý platí od 1. 7. 2013 je niekoľko noviniek. V súvislosti so "Súpiskami" družstiev upozorňujeme na čl. 4. 3. 7. 7. 5. 13. Hovorí sa tam o zásadách pre tvorbu súpisiek pre kluby, ktoré majú v jednej súťaži 2 alebo viac družstiev.

Skrátený výpis: a./ súpisky družstiev (napr. A a B) sú úplne rôzne; b./ súčet umiestnení hráčov základu družstva podľa rebríčka musí byť menší u A družstva ako u B, atď; c./ v priebehu sezóny nie sú prípustné žiadne presuny hráčov medzi týmito družstvami. Ani jeden hráč z pôvodných základov týchto družstiev pokiaľ je na ktoromkoľvek mieste súpisky ktoréhokoľvek z týchto družstiev nesmie byť uvedený na žiadnej inej súpiske v nižšej súťaži. 

Napr. ide o prvých 8 hráčov príslušného rebríčka v prípade 2 družstiev, 12 hráčov prísl. rebríčka v prípade 3 družstiev, a pod.

29. 7. 2013

 

 

SÚŤaŹný ročník 2012/2013

Exhibícia Orlowski - Panský a M-SR družstiev ml. žiactva

V piatok 10. mája o 19,00 hod. sa v Športovej hale Koniareň v Ružomberku uskutočnila stolnotenisová exhibícia legendárnych českých hráčov ORLOWSKI - PANSkÝ. Vstupné: dospelí 2 eurá, študenti a dôchodcovia 1 euro.

 

16. 4. 2013

Oznamovanie - hlásenie predohrávok

Opätovne upozorňujeme všetky družstvá (6. - 9. ligy), že je potrebné "každú vzájomne dohodnutú predohrávku" oznámiť najneskôr deň pred jej konaním predsedovi ŠTK na mobil: (0907 395 816) - formou SMS, alebo na e - mail: tenis@stonline.sk

Uvedená povinnosť je trvale uvedená v "ROZPISE" všetkých súťaží a je uvedená i v skorších "Oznamoch - novinkách" (viď nižšie).   

25. 1. 2013  

Nový e - mail prezidenta ŠKST Ružomberok

Oznamujeme všetkým klubom a družstvám, že prezident ŠKST Ružomberok má od 25. januára 2013 novú e - mailovú adresu:

romancibulka@orangemail.sk  

Predošlá e - mailová adresa už nie je funkčná. 

Dôležité upozornenie

Je potrebné, aby predstavitelia každého družstva čítali aj staršie "Oznamy - novinky."  V konečnom dôsledku treba čítať nielen "Oznamy - novinky," ale aj iné časti web stránky:ostzruzomberok.webnode.sk

Vysvetlenie: Dnes t. j. v piatok 26. októbra 2012 chceli hráči Turíka B vycestovať na stretnutie 9. ligy do Lipt. Sliačov, kde sa podľa ich domnienky malo odohrať stretnutie 6. kola: Lipt. Sliače D - Turík B.

Predohrávky

Stretnutia akéhokoľvek kola je možné po vzájomnej dohode oboch súperov predohrať s tým, že túto skutočnosť musíte oznámiť predsedovi ŠTK najneskôr deň pred odohratím stretnutia (uvedťe dátum a čas predohrávky) - na mobil: 0907 395 816 (najlepšie SMS) alebo e - mail: tenis@stonline.sk

Stretnutia sa nesmú dohrávať (napr. v nedeľu)!!!

 
Uvádzajte krstné mená v zápisoch 

Na súpiskách niektorých družstiev sú viacerí hráči s rovnakým priezviskom, u niektorých dokonca aj s rovnakým krstným menom (vtedy treba rozlíšiť napr. J. Šida st. alebo ml.).  Príklady: u Švošova sú  štyria hráči s priezviskom Roštek, v Ivachnovej traja s priezviskom Krakovský, podobne v Turíku, v Likavke traja s priezviskom Lupták,...atď.

Veľmi často sa stáva, že v "zápisoch o stretnutí" napíšete len priezvisko hráčov a potom je obtiažne zisťovať, kto z nich vlastne hral...Preto je potrebné, aby ste "vždy"  v každom zápise písali aj krstné mená každého z hráčov, či už ste domácim tímom, či družstvom hostí.    

 
Čísla zápasov v "zápisoch o stretnutí v stolnom tenise"

V kolónke č.z. (číslo zápasu) v "zápisoch o stretnutí" napíšte vždy aj číslo zápasu, ktoré si nájdete na www.pinec.info pri každom konkrétnom stretnutí - zápase. Napr. v 1. kole 6. ligy je pri zápase Ľubochňa -Ludrová číslo "335" čiže toto číslo napíšte do zápisu uvedeného stretnutia, ....u Bešeňová B - ŠKST Rbk H je to číslo "338," takže toto číslo napíšte, atď. Číslo každého kola, ktoré tiež píšte do zápisov je taktiež na www.pinec.info

 

Zomrel Vladimír Brtko

Začiatkom 37. týždňa 2012 zomrel po ťažkej chorobe Vladimír Brtko, ktorý bol dlhoročnou oporou v rodnej Likavke, kde so stolným tenisom začínal. V závere svojej športovej kariéry hrával v Liptovských Sliačoch. Hráči strednej a staršej generácie ho poznali ako húževnatého hráča a veľkého bojovníka.     Česť jeho pamiatke!

Zomrel František Dlutko

Širokej stolnotenisovej verejnosti oznamujeme, že v noci z 28. na 29. augusta 2012 tragicky zomrel František Dlutko (38), ktorý bol dlhoročnou oporou SCP Ružomberok. Materskému klubu bol verný počas celej svojej kariéry a bol historicky najúspešnejším hráčom SCP.

Česť jeho pamiatke!     

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode