Športu zdar a stolnému tenisu zvlášť!

"Rebríček Liptova" pre zostavenie súpisiek na sezónu 2017/2018 s  "Prílohou č. 1 (klasifikované poradie)"

 

REBRÍČEK:

Okresny rebricek jul 2017.pdf (378,5 kB)

 

PRÍLOHA č. 1 (Klasifikované poradie):
 
 
V Prílohe č. 1 - "Pridelenie klasifikovaného poradia"  sú uvedení hráči, ktorí neodohrali 40 % zápasov. Príloha je neodmysliteľnou súčasťou "Rebríčka Liptova."
 
Dôležité upozornenie:
Do súpisiek jednotlivých družstiev musíte uviesť aj hráčov s prideleným klasifikovaným poradím - sú v prílohe č. 1, t.j. hráčov, ktorí neodohrali 40 % zápasov.   

- Uvedení hráči (spravidla poradie s desatinnou čiarkou) musia byť na súpiske na mieste, ktoré im na základe prideleného poradia patria, čiže nesmú byť samostatne na konci súpisky.

- Hráčky (ženy) napíšte na konci súpisiek - viď "Súťažný poriadok." 

 
 
 
 
Kluby, ktoré hrali vyššie (krajské) súťaže si nájdu svojich hráčov v "Rebríčku KSTZ Žilina" - t.j. v prílohe č. 2. 
 
PRÍLOHA č. 2 (Rebríček KSTZ Žilina):

Rebríček_KSTZ_ZA_muži__01072017 aktual 02082017.pdf (144843)

 

 

 

rebricek LM-Rbk_2012.pdf (151 kB)rebricek LM-Rbk_2012.pdf (151 kB)rebricek LM-Rbk_2012.pdf (151 kB)

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode